p   p   p
    p    
 

p

2003-2004 m. m.

 

2004-04
Mokyklinë 5 kl. mokiniø informaciniø technologijø olimpiada - 

nugalėtoja VIRBALAITĖ ARANTA, 5C kl.

2004-05
Mokiniai - Lietuvos moksleivių kūrybinių darbų konkurso
„Žolė gyvybę palaiko...“ laureatai
Pristatytas 5-7 kl. mokinių kompiuterinis kūrybinis darbas „Gamta poezijoje“. Darbas publikuojamas

2004-05-07
Mokiniai - V respublikinės moksleivių ir mokytojų konferencijos
„Gamta ir mes“
dalyviai.

Pristatytas kompiuterinis kūrybinis tiriamasis darbas „Cholesterolis ir kraujagyslių susirgimai“ ir kūrybinis darbas „Koralai“

2004-04-29
Mokiniai - Kauno apskrities jaunųjų matematikų konkurso dalyviai.
Pristatytas 2-8 kl. mokinių kompiuterinis kūrybinis darbas „Skaičių šalis“. Darbas publikuojamas

2004-04-15
Mokiniai - Lietuvos mokyklų laikraščių konkurso
„Mūsų žalieji namai“
dalyviai.

2004-03-18
 B. URBONAVIČIUS - nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso II vietos laimëtojas (edukologijos sekcija)

Pristatytas kompiuterinis kūrybinis darbas „Dujų ir maisto medžiagų judėjimas organizme“
ir tiriamasis darbas „Cholesterolis ir kraujagyslių susirgimai“ Darbai publikuojami 


 

2004-02
Mokiniai - respublikinio kompiuterinių piešinių konkurso
„Juoda - balta“ dalyviai
>

2003-12
Mokiniai – respublikinio konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ dalyviai
>

 

 

 


 

p