p   p   p
    p    
 

p

2004-2005 m. m.

 

2005-04
Mokyklinës 5 kl. mokinių informacinių technologijų olimpiados nugalėtoja JUSTINA MARČINSKAITĖ, 5C kl.

 

2005-04
Mokiniai - respublikinio atvirukų konkurso
„Europos vidury“ dalyviai, spec. prizo laimėtojai    
http://www.vkm.lt/konkursas/

>>>

 

2005-04
R. Tamulionytė, M. Zigmantaitė
- nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso dalyvės, apdovanotos pagyrimo raštais (informatikos sekcija) 
www.njmk.smm.lt/darbai.htm

     

 

2005-04
Mokiniai - respublikinio iliustratorių  konkurso „Tavo þvilgsnis“
dalyviai

 

2005-03
Mokiniai – tarptautinio europiečių konkurso „Demokratijos simbolis“
dalyviai 

 

2005-03
Mokiniai – Europos moksleivių projekto  „Join Multimedia 2005“
dalyviai >

 

2005-02
Tarprajoninė mokinių  kompiuterinių kūrybinių darbų mugė  
>


2005-02
Mokiniai – respublikinių konkursų „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ spec.  prizo laimėtojai ir 
„Žmogus ir visata“
dalyviai  >

Pristatytas mokinių kūrybinis tiriamasis darbas „Saulutės kalendorius“ ir kompiuterinis kūrybinis darbas „Apie Saulę“.2004-12
Mokiniai – respublikiniø konkursø „Žiemos fantazija“  ir
„Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ dalyviai >

2004-12
Ingos Vilkaitytės, 7 kl. mokinės,  autorinė kompiuterinės grafikos paroda "Kalëdinë naktis">

 2004- 10
Mokiniai -  IT konkurso
„Bebras“ dalyviai 
www.bebras.lt

Ugnė Andriulaitytė ir Rūta Verikaitė ( 6 kl.) užėmė V vietą.

2004-10
Pažintinė ekskursija į „Infobalt -2004“

 

 

 
 

 

 


 

p