TESTAS 4. Teksto formatavimas

atgal

 1. Kaip galima teksto dokumento pastraipą perskelti į dvi atskiras pastraipas?
  pastraipų dalyti negalima
  reikiamoje vietoje reikia klavišu <Enter> įterpti pastraipos pabaigą
 2. Kokį prievardį programa MS Word sutikia savo kuriamam dokumentui?
  *.dot
  *.doc
  *.bmp
 3. Kuriuos šrifto efektus (pusjuodis, pasviręs, pabrauktas) teksto dokumente galima naudoti vienu metu ?
  ne daugiau kaip vieną
  tekstų dokumentuose šie efektai nenaudojami
  galimos bet kokios šių efektų kombinacijos
 4. Kokio šrifto stiliaus efekto nebūna?
  pusjuodžio (bold)
  pasvirusio (italic)
  pakitusio (modified)
  pabraukto (underline)
 5. Ar galima kelis lygiavimo būdus vienu metu  nustatyti pastraipai?
  vienai pastraipai galima nustatyti visus lygiavimo būdus iš karto
  vienai pastraipai galima nustatyti tik vieną lygiavimo būdą
  pastraų lygiavimo negalima keisti
 6. Pažymėjus visą teksto dokumentą įvykdoma numeravimo komanda. Kurios dokumento dalys visuomet bus sunumeruotos?
  kiekviena pastraipa
  kiekvienas žodis
  kiekviena eilutė
 7. Ar šriftas ir stilius yra tas pats?
  taip
  ne
 8. Kokią mažiausią teksto dokumento dalį galima pabraukti?
  eilutę
  simbolį
  žodį
 9. Kurios šrifto savybės negalima keisti redaguojant teksto dokumentą?
  simbolio dydžio
  simbolio spalvos
  simbolio atskirų dalių formos
 10. Keliais būdais galima išlygiuoti pastraipas?
  dviem
  keturiais
  kiek tik nori