TESTAS 7. Pateiktys

atgal

 1. Koks yra pristatymo failo plėtinys?
  .doc
  .ppt
  .bmp
 2. Ką galima įterpti į pateiktis?
  Paveikslėlius, diagramas ir kitus objektus
  Paveikslėlius
  Tik tekstą
 3. Kaip įterpti naują skaidrę?
  Ctrl+M
  Ctrl+N
  Alt+M
 4. Ar galima tą patį paveikslėlį įdėti į visas skaidres?
  Negalima, jei jis yra didelis
  Taip, galima
  Ne, negalima
 5. Parengę pristatymą, nusprendėte pakeisti skaidrių dizainą kitu. Ar galima tai daryti?
  Negalima, jei naujajame dizaine yra mažiau skaidrių
  Taip, galima
  Ne, negalima
 6. Kokius veiksmus galite atlikti su pažymėtu objektu?
  Tik jį ištrinti
  Tik jį perkelti į kitą vietą
  Tik jį kopijuoti
  Bet kurį kituose atsakymo variantuose paminėtą veiksmą
 7. Kaip pažymėsite bet kokį objektą skaidrėje?
  Dukart spragteldami jį pele
  Spragteldami jį pele
 8. Ar galima keisti skaidrių pasikeitimo proceso trukmę?
  Galima
  Negalima
 9. Ką galima animuoti?
  Tik tekstą
  Tik grafinius objektus
  Tekstą, įvairius objektus ir diagramas
 10. Ar galima animacijos efektą pamatyti ką tik jį pridėjus?
  Negalima
  Galima
  Galima, bet tik tuomet, jei nepritaikyti animacijos efektai