TESTAS 8. Skaičiuoklė

atgal

 1. Kaip iškviesti skaičiuoklę?
  Start - Programs - Microsoft PowerPoint
  Start - Programs - Microsoft Word
  Start - Programs - Microsoft Excel
 2. Horinzontaliai išdėstyti langeliai sudaro:
  eilutę
  bloką
  adresą
 3. Vertikaliai išdėstyti langeliai sudaro:
  eilutę
  bloką
  stulpelį
 4. Kas sudaro langelio adresą?
  skaičius ir raidė
  raidė ir skaičius
  dvi raidės
 5. Kuris iš šių yra bloko adresas?
  A1:B7
  B7/D9
  C6;D9
 6. Kokiu ženklu rodomas skaičius, netelpantis į langelį?
  #######
   #NUM
  #VALUE
 7. Stulpeliai žymimi:
  raidėmis
  skaičiais
  raidėmis ir skaičiais
 8. Kas yra skaičiuoklė?
  kasos aparatas
  skaičiavimo mašinėlė
  programa, skirta lentelėms sudaryti, lentelių duomenims apdoroti
 9. Skaičiuoklės formulių eilutėje matomas užrašas =SUM(A1:A6). Keliuose langeliuose esantys duomenys yra sudedami?
  6
  5
  4
 10. Kokio tipo duomenys būna skaičiuoklės langeliuose?
  tik skaičių ir tekstiniai
  tik datos ir laiko
  gali būti visų kituose atsakymuose išvardytų tipų duomenys