p   p   p
    p    
 

p

p


atgal

 

Projektas

„Kompiuterinės Kalėdos“

 

PROJEKTO TIKSLAS - ugdyti mokinių IKT kompetenciją, komunikavimo gimtąja ir užsienio kalba kompetenciją.

PROJEKTO DALYVIAI - 5-10 klasės mokiniai.

MOKYMOSI UŽDAVINIAI - mokiniai sukurs Kalėdinius sveikinimus, kūrybinėms užduotims atlikti naudos įvairias grafikos rengykles.

INTEGRACIJA - informacinės technologijos, anglų k., dailė. 

 
MOKYMO/SI MEDŽIAGA 
 

KAIP SVEIKINTI KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
 
Kasmet per Kalėdas ir Naujuosius sulaukiame sveikinimų, sveikiname namiškius, giminaičius, draugus. Galite pasveikinti siųsdami atviruką, brūkštelėję laiškelį elektroniniu paštu arba asmeniškai paskambinę telefonu. Jei su draugais iš užsienio susirašinėjate ar tiesiogiai bendraujate užsienio kalba, tai ir sveikinimas turėtų būti parašytas angliškai, net jei toje šalyje anglų kalba nėra valstybinė.

Labai svarbu pasirinkti tinkamą sveikinimo tekstą. Be to, būtina paisyti ir tam tikrų taisyklių. Atsižvelgiant į aplinkybes, sveikinimai gali būti lakoniški, oficialūs ir neoficialūs, tačiau jų tikslas toks pats – pasveikinti švenčių proga (jokiu būdu neužsimenant apie dalykinius reikalus).

Šiandien vis dar populiarūs ir įprasti, ir elektroniniai sveikinimo atvirukai. Reikėtų nepamiršti, kad tinkamiausi paveiksliukai sveikinimų atvirukams yra Kalėdų eglutė, sniegas, kiti žiemos vaizdai. Tekstą taip pat vertėtų gerai apgalvoti ir galbūt nukrypti nuo įsisenėjusių šablonų, sukurti šiek tiek neįprastą ir originalų pasveikinimą. Būtent tokie sveikinimai išsiskiria iš užplūdusio sveikinimų srauto, juos adresatas įsimena.

Elektroniniai laiškai taip pat labai populiarūs, tačiau vertėtų skirti kasdienio bendravimo įpročius su draugais ir dalykinius sveikinimus partneriams iš užsienio. Rašydami sveikinimą anglų kalba, turite paisyti tam tikrų etiketo taisyklių.
Pavyzdžiui, sveikinimą sudaro trys dalys: pasisveikinimas, sveikinimas ir linkėjimas.
Be to, esama ir trijų stilių: oficialusis, neutralusis ir neoficialusis.

Kurdami sveikinimą nepamirškite, kad turite išlaikyti aukso viduriuką. Juk nenorite draugui atrodyti pernelyg oficialus ar partneriui iš užsienio per daug familiarus.

(pagal
Biuro administravimas; 2010 Nr. 12; psl.19-23.)

   
 
 
 
 
2010