p   p   p
    p    
 

p

Mokinių pasiekimų lygiai

 

 

Mokydamiesi informacinių technologijų, mokiniai įgyja informacinės komunikacinės kompetencijos. Ji suprantama kaip kompiuterinio raštingumo, žinių, įgūdžių ir gebėjimų orientuotis informacijos pasaulyje, vertybinių nuostatų visuma.

pagal

 


 

p