p   p   p
    p    
 

p

Klubo NAMINUKAS veiklos programa

 
bullet

Organizuoja papildomojo ugdymo užsiėmimus Jonavos  „Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniams.

bullet

Sudaro sąlygas norintiems savarankiškai dirbti kompiuteriu.

bullet

Sudaro sąlygas visiems bendruomenės nariams laisvai naudotis Interneto teikiamomis galimybėmis.

bullet

Skelbia konkursus, varžybas.

bullet

Dalyvauja įvairiuose projektuose, varžybose, parodose, konkursuose, skirtuose skleisti kompiuterijos idėjas.

bullet

Organizuoja įvairius renginius, konferencijas, remia šių renginių organizavimą.

bullet

Leidžia tęstinius ir vienkartinius leidinius, skleidžia aktualią informaciją, informuoja mokyklos bendruomenę apie savo veiklą.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

p