MOKYKIS MOKYTIS

SUTELK DĖMESĮ

MOKYKIS SKAITYTI

DOMĖKIS

MOKYKIS ĮSIMINTI

mokytoja Nomeda Urbonavičienė, 
Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla„Mokymasis, protinis darbas, dirbamas pagal iš anksto nubrėžtą metodą, nubrėžtą planą, duoda geresnių rezultatų, negu mokymasis be jokio metodo ir be jokio plano. Graikų žodis "motthod", iš kurio kilęs žodis "metodas", reiškia "kelią į ką". Kelią į kokį nors tikslą.
K o k į ? Deja, į šį klausimą turite atsakyti kiekvienas pats sau.“

/J. Rudnianskis/

 

Mokaisi mokytis - mokaisi protingai mąstyti.

1. Mokykis sutelkti dėmesį.
2. Domėkis.
3. Stenkis suprasti.
4. Mokykis greitai skaityti.
5. Lavink įsiminimo techniką.

/pagal Rudnianskis J. (1981). Kaip mokytis. Kaunas./

 

Mokymosi mokytis tikslas - tapti savarankišku mokymesi.

 Kada mokytis?

 

Pamokas ruošk tą pačią dieną, kada vyko šios pamokos.

Jeigu ta pamoka užduodama rytojaus dienai, ją mokykis pirmiausia. Jei ji sunki, išmokus kitas pamokas, dar sykį pakartok.

Mokantis daryk trumpas pertraukėles.  

 

Koks Tavo mokymosi stilius?

Testas mokymosi stiliui nustatyti>>>

 

Jei regimasis stilius:

-Naudok daug vaizdinių priemonių.

-Naudokis grafikais, lentelėmis, piešiniais. Atidžiai sek nuorodas po jais.

-Piešk su mokomąja medžiaga susijusius paveikslėlius, schemas.

-Kurk plakatus.

-Žymėkis paraštėse.
 
-Pabrauk svarbiausius dalykus spalvotais pieštukais.

-Žiūrėk mokomuosius filmus.

-Svarbiausią informaciją užsirašyk ir priklijuok gerai matomoje vietoje virš akių lygio.

-Darbo stalas visada turi būti tvarkingas.

Jei girdimasis stilius:

-Mokykis klausydamas ir diskutuodamas.

-Klausykis garso įrašų.

-Jei nesupranti, gali prašyti paaiškinti žodžiu. Tegu kiti tau pasakoja, ką nori įsiminti, ką reikia išmokti
.
-Klausykis radijo programų apie tai, ko mokaisi.

-Geriau susikaupsi tyloje. 

Jei veikimo (kinestetinis) stilius:

-Mokykis darydamas ir praktikuodamas.

-Įsimenamą tekstą perrašinėk.
 
-Tekstuose žymėkis tai, kas yra svarbu.
 
-Knygą laikyk rankose, o ne padėtą ant stalo.

-Mokykis žiūrėdamas, kaip kitas ką nors daro.

-Mokantis vaikščiok, judėk. Skaitant mokymosi medžiagą, nuolat keisk kūno padėtį: atsistok, atsisėsk, atsigulk, stovėk ant vienos kojos.

-Nuolat keisk ar pertvarkinėk savo mokymosi vietą.  

 

 

 

Paskaityk:

                

 

 

 

 

 

 

 

 

"Galvok. Tikėk. Svajok. Išdrįsk"
/Voltas Disnėjus/

 

 

EFEKTYVUS MOKYMASIS.
Kas tai?

© Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, Nomeda Urbonavičienė, 2007-2017